CNC proflilirana oplata za stupove, nadvoje, krovne vjence, balkone,

fasadne vjence, stepeništa i se ostale profilirane arhitektonske elemente. Izrada po narudžbi raznih oblika i dimenzija. Brzo, jednostavno i povoljno šalovanje kompliciranih

elemenata od betona.