Klikom na ikonu otvorite Michelangelo katalog  u pdf obliku.

Letak - dekoratvne drvene grede